JV-KOULUTUKSET

JV-KOULUTUKSET

JV-KOULUTUKSET

JÄRJESTYKSENVALVOJANPERUSKURSSI, 40h

Teoria mm:

 • järjestyksenvalvojan tehtävät ja toimialueet
 • kokoontumislaki
 • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • lainsäädäntö
 • turvallisuussuunnittelu ja pelastustoimi

Käytäntö mm:

 • ensiapu
 • henkilöntarkastaminen
 • järjestyksenvalvojan voimakeinot
TILAA KOULUTUS

JÄRJESTYKSENVALVOJANKERTAUSKURSSI, 8h

Teoria mm:

 • järjestyksenvalvojan tehtävät ja toimialueet
 • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • lainsäädäntö
 • voimakeinojen käyttäminen

Käytäntö mm:

 • henkilöntarkastaminen
 • case-tapaus
TILAA KOULUTUS

JÄRJESTYKSENVALVOJANVOIMANKÄYTTÖKOULUTUS, 12h

 • voimankäytön perusteet
 • suoritusvarmat ja ennustettavaan lopputulokseen johtavat voimankäytön menetelmät
 • yleisesti hyväksyttävät kuljetus- ja hallintaotteet
 • voimankäyttövälineet ja niiden käyttö
 • voimankäytön käytännön harjoitukset
TILAA KOULUTUS

JÄRJESTYKSENVALVOJANKAASUSUMUTINKOULUTUS, 11h

YLEINEN OSA, 6h

Lainsäädäntö

 • Laki järjestyksenvalvojista (2-3, 6-10§)
 • Rikoslaki 4 luku (4-6§)
 • Rikoslaki 21 luku (5-9 ja 14-15§)
 • Laki järjestyksenvalvojista (26§)


Fyysinen voimankäyttö

 • Liikkuminen ja suojaaminen
 • Irrottautumiset
 • Vapautumiset
 • Kohtaaminen
 • Kiinniotto-oikeuden, turvallisuustarkastus
 • Kuljetusotteet
 • Maahanviennit

Koe ja palaute

 

KAASUSUMUTIN OSA, 5h

Lainsäädäntö

 • Ampuma-aselaki (11, 13, 18 §, 55a, 55b, 87, 105, 106§)

Kaasusumutin

 • Teoria
 • Käytäntö
 • Kirjallinen koe
 • Näyttökoe
 • Vapaaehtoinen altistus + ensiapu
 • Palaute
TILAA KOULUTUS

JÄRJESTYKSEN-VALVOJANPERUSKURSSI, 32h

Teoria mm:

 • järjestyksenvalvojan tehtävät ja toimialueet
 • kokoontumislaki
 • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • lainsäädäntö
 • turvallisuussuunnittelu ja pelastustoimi

Käytäntö mm:

 • ensiapu
 • henkilöntarkastaminen
 • järjestyksenvalvojan voimakeinot
TILAA KOULUTUS

JÄRJESTYKSEN-VALVOJANKERTAUSKURSSI, 8h

Teoria mm:

 • järjestyksenvalvojan tehtävät ja toimialueet
 • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • lainsäädäntö
 • voimakeinojen käyttäminen

Käytäntö mm:

 • henkilöntarkastaminen
 • case-tapaus
TILAA KOULUTUS

JÄRJESTYKSEN-VALVOJANVOIMANKÄYTTÖ-KOULUTUS, 12h

 • voimankäytön perusteet
 • suoritusvarmat ja ennustettavaan lopputulokseen johtavat voimankäytön menetelmät
 • yleisesti hyväksyttävät kuljetus- ja hallintaotteet
 • voimankäyttövälineet ja niiden käyttö
 • voimankäytön käytännön harjoitukset
TILAA KOULUTUS

JÄRJESTYKSEN-VALVOJANKAASUSUMUTIN-KOULUTUS, 11h

YLEINEN OSA, 6h

Lainsäädäntö

 • Laki järjestyksenvalvojista (2-3, 6-10§)
 • Rikoslaki 4 luku (4-6§)
 • Rikoslaki 21 luku (5-9 ja 14-15§)
 • Laki järjestyksenvalvojista (26§)

 

Fyysinen voimankäyttö

 • Liikkuminen ja suojaaminen
 • Irrottautumiset
 • Vapautumiset
 • Kohtaaminen
 • Kiinniotto-oikeuden, turvallisuustarkastus
 • Kuljetusotteet
 • Maahanviennit

Koe ja palaute

 

KAASUSUMUTIN OSA, 5h

Lainsäädäntö

 • Ampuma-aselaki (11, 13, 18 §, 55a, 55b, 87, 105, 106§)

Kaasusumutin

 • Teoria
 • Käytäntö
 • Kirjallinen koe
 • Näyttökoe
 • Vapaaehtoinen altistus + ensiapu
 • Palaute
TILAA KOULUTUS