SosTer-TURVAKORTTI

SosTer-TURVAKORTTI

SosTer-TURVAKORTTI

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TURVAKORTTIKOULUTUS, 8h

SosTer -turvakortti koulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjäjestön (SPEK) hallinnoima koulutusjärjestelmä. Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Turvallisuus on keskeinen arvo sosiaali- ja terveydenhuollossa. Alan henkilöstön tulisi sitoutua siihen. Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään.

Sisältö:

 • työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa
 • alkusammutus
 • hätäensiapuvalmius, poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä
 • sisäinen turvallisuustarkastus
 • väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito
 • kurssikoe
TILAA KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TURVAKORTTI-KOULUTUS, 8h

SosTer -turvakortti koulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjäjestön (SPEK) hallinnoima koulutusjärjestelmä. Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Turvallisuus on keskeinen arvo sosiaali- ja terveydenhuollossa. Alan henkilöstön tulisi sitoutua siihen. Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään.

Sisältö:

 • työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa
 • alkusammutus
 • hätäensiapuvalmius, poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä
 • sisäinen turvallisuustarkastus
 • väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito
 • kurssikoe
TILAA KOULUTUS