KAASUSUMUTIN

KAASUSUMUTIN

KAASUSUMUTIN

KAASUSUMUTIN KOULUTUS,PERUSTEET, 5h

Koulutus perehdyttää kaasusumuttimen turvalliseen käsittelemiseen. Kaasusumutinluvan antamisen edellytykset: Luvanhakijan on osoitettava, että hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi perehtynyt kaasusumuttimen turvalliseen käsittelemiseen. Ampuma-aselaki 9.1. 1998/1; 5 luku 55 b §. Tämä koulutus ei täytä järjestyksenvalvojille asetettuja säädöksiä.

Käydään läpi eri kaasusumuttimien vaikuttavat aineet ja vaikutus mekanismit sekä toiminta periaatteet. Ensiapu kaasusumuttimen käytön jälkeen.

Teoria:

 • Kaasusumuttimien sisältämät aineet ja vaikutusmekanismit
 • Kaasusumuttimen valinta
 • Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tietäminen
 • Ensiapu

Käytäntö:

 • Kaasusumuttimen käyttökoulutus
 • Kaasusumuttimen turvallinen käyttö
 • Vapaaehtoinen altistaminen kaasusumuttimelle (tarvittaessa)
 • Ensiapu
TILAA KOULUTUS

KAASUSUMUTIN KOULUTUS,PERUSTEET, 5h

Koulutus perehdyttää kaasusumuttimen turvalliseen käsittelemiseen. Kaasusumutinluvan antamisen edellytykset: Luvanhakijan on osoitettava, että hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi perehtynyt kaasusumuttimen turvalliseen käsittelemiseen. Ampuma-aselaki 9.1. 1998/1; 5 luku 55 b §. Tämä koulutus ei täytä järjestyksenvalvojille asetettuja säädöksiä.

Käydään läpi eri kaasusumuttimien vaikuttavat aineet ja vaikutus mekanismit sekä toiminta periaatteet. Ensiapu kaasusumuttimen käytön jälkeen.

Teoria:

 • Kaasusumuttimien sisältämät aineet ja vaikutusmekanismit
 • Kaasusumuttimen valinta
 • Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tietäminen
 • Ensiapu

Käytäntö:

 • Kaasusumuttimen käyttökoulutus
 • Kaasusumuttimen turvallinen käyttö
 • Vapaaehtoinen altistaminen kaasusumuttimelle (tarvittaessa)
 • Ensiapu
TILAA KOULUTUS