ENSIAPU

ENSIAPU

ENSIAPU

ENSIAVUN PERUSKURSSI EA 1, 16 h:

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on voimassa kaikissa Euroopan maissa.

Kurssisisältö:

 • Tapaturmat ja niiden yleisyys
 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Potilaan tutkiminen
 • Elvytystapahtuma
 • Sairauskohtaukset
 • Verenvuodot ja sokki
 • Haavat ja ruhjeet
 • Pään ja kasvojen vammat
 • Raajojen murtumat ja nivelvammat
 • Myrkytykset
 • Palovammat
TILAA KOULUTUS

ENSIAVUN JATKOKURSSI EA 2, 16 h:

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun jatkokurssista myönnetään virallinen EA2- todistus, jos EA1- kurssin todistus on voimassa. Virallinen EA2- todistus on voimassa kolme vuotta.

Kurssisisältö:

 • Hätäensiavun kertaus
 • Vammapotilaiden tutkiminen ja vammamekanismi
 • Eri vammojen ensiapu
 • Ensiavusta ensihoitoon
 • Ensiapu- ja ensihoitovälineet
 • Terveys ja turvallisuus
 • Erityisensiapu
TILAA KOULUTUS

HÄTÄENSIAPUKURSSI, 8 h:

Kurssilla käydään tärkeimmät ensiapuun liittyvät toiminnat.

Kurssisisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Sairauskohtaukset: pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, aivoverenkierron häiriöt,  astma
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, painanta-puhalluselvytys, tajuttomuus
 • Verenvuodot ja sokki
TILAA KOULUTUS

Lisäksi ensiapu, -vaste ja –hoitokoulutukset räätälöidysti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

ENSIAVUN PERUSKURSSI EA 1, 16 h:

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on voimassa kaikissa Euroopan maissa.

Kurssisisältö:

 • Tapaturmat ja niiden yleisyys
 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Potilaan tutkiminen
 • Elvytystapahtuma
 • Sairauskohtaukset
 • Verenvuodot ja sokki
 • Haavat ja ruhjeet
 • Pään ja kasvojen vammat
 • Raajojen murtumat ja nivelvammat
 • Myrkytykset
 • Palovammat
TILAA KOULUTUS

ENSIAVUN JATKOKURSSI EA 2, 16 h:

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun jatkokurssista myönnetään virallinen EA2- todistus, jos EA1- kurssin todistus on voimassa. Virallinen EA2- todistus on voimassa kolme vuotta.

Kurssisisältö:

 • Hätäensiavun kertaus
 • Vammapotilaiden tutkiminen ja vammamekanismi
 • Eri vammojen ensiapu
 • Ensiavusta ensihoitoon
 • Ensiapu- ja ensihoitovälineet
 • Terveys ja turvallisuus
 • Erityisensiapu
TILAA KOULUTUS

HÄTÄENSIAPUKURSSI, 8 h:

Kurssilla käydään tärkeimmät ensiapuun liittyvät toiminnat.

Kurssisisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Sairauskohtaukset: pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, aivoverenkierron häiriöt,  astma
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, painanta-puhalluselvytys, tajuttomuus
 • Verenvuodot ja sokki
TILAA KOULUTUS

Lisäksi ensiapu, -vaste ja –hoitokoulutukset räätälöidysti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.