SYVENTÄVÄKOULUTUS

SYVENTÄVÄKOULUTUS

SYVENTÄVÄKOULUTUS

Yleistä:

Tällä kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja kinestetiikasta. Kurssin aikana työskennellään intensiivisesti
 potilaiden/asiakkaiden kanssa ja opitaan hyödyntämään kinestetiikan periaatteita erilaisissa avustustilanteissa.

Kohderyhmä:

 • Kinestetiikan peruskurssin suorittaneet sosiaali- ja terveysalan työntekijät.

Kesto:

 • 3 peräkkäisestä lähiopetuspäivää (24 tuntia/ 1.5 op).
 • Syventäväkurssi toteutetaan hoitotyön käytännössä.

Osallistujamäärä:

 • Enintään 16 henkilöä/kurssi

Tavoite:

 • Olet syventänyt tietojasi ja taitojasi kinestetiikasta sekä teoreettisesti että käytännössä.
 • Osaat määritellä kinestetiikan käsitteet sekä yhdistää ne käytännön tilanteisiin.
 • Osaat arvioida systemaattisesti avustettavan voimavaroja ja tuen tarvetta sekä suunnitella ja toteuttaa avustusmenetelmiä kinestetiikan käsitteiden perusteella.

Sisältö ja Oppimismenetelmät:
Syventävällä kurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:

 • Tilanneanalyysi: Kinestetiikan tiedot ja taidot peruskurssin jälkeen.
 • Kinestetiikan käsitteet ja niiden käyttäminen avustustilanteissa.
 • Potilaan / asiakkaan liikkumisanalyysin ja avustussuunnitelman tekeminen.
 • Käytännön harjoitukset potilaiden / asiakkaiden kanssa.
 • Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä.
 • Syventävällä kurssilla käytetään peruskurssilta saatua materiaalia.
  tekeminen.

Kouluttaja:
Kinestetiikkakouluttaja, ft. Raimo Lappalainen

OTA YHTEYTTÄ
Peruskurssi  Syventävät koulutukset  Tutorointi  Info-tilaisuus

Yleistä:

Tällä kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja kinestetiikasta. Kurssin aikana työskennellään intensiivisesti
 potilaiden/asiakkaiden kanssa ja opitaan hyödyntämään kinestetiikan periaatteita erilaisissa avustustilanteissa.

Kohderyhmä:

 • Kinestetiikan peruskurssin suorittaneet sosiaali- ja terveysalan työntekijät.

Kesto:

 • 3 peräkkäisestä lähiopetuspäivää
  (24 tuntia/ 1.5 op).
 • Syventäväkurssi toteutetaan hoitotyön käytännössä.

Osallistujamäärä:

 • Enintään 16 henkilöä/kurssi

Tavoite:

 • Olet syventänyt tietojasi ja taitojasi kinestetiikasta sekä teoreettisesti että käytännössä.
 • Osaat määritellä kinestetiikan käsitteet sekä yhdistää ne käytännön tilanteisiin.
 • Osaat arvioida systemaattisesti avustettavan voimavaroja ja tuen tarvetta sekä suunnitella ja toteuttaa avustusmenetelmiä kinestetiikan käsitteiden perusteella.

 

Sisältö ja Oppimismenetelmät:
Syventävällä kurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:

 • Tilanneanalyysi: Kinestetiikan tiedot ja taidot peruskurssin jälkeen.
 • Kinestetiikan käsitteet ja niiden käyttäminen avustustilanteissa.
 • Potilaan / asiakkaan liikkumisanalyysin ja avustussuunnitelman tekeminen.
 • Käytännön harjoitukset potilaiden / asiakkaiden kanssa.
 • Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä.
 • Syventävällä kurssilla käytetään peruskurssilta saatua materiaalia.
  tekeminen.

Kouluttaja:
Kinestetiikkakouluttaja,
ft. Raimo Lappalainen

OTA YHTEYTTÄ
Peruskurssi  Syventävät koulutukset  Tutorointi  Info-tilaisuus