Turvallisuuskoulutukset ammattitaidolla
Ennakointi
Hallinta
Jälkiselvittely
Oppiminen
Fyysiset menetelmät
Yritys
Avekki
Kinestetiikka
Koulutukset
Referenssit
Kouluttajat
Tilaa koulutus
Avekki

AVEKKI on Aggression ja Väkivallan Ennakointia sekä hallintaa ja toimintatapamalli sisältää Kouluttamista, Kehittämistä sekä yhteiskuntaan Integrointia.

AVEKKI korostaa myös yhdessä toimimisen tärkeyttä - ota haastaviin tilanteisiin työkaveri mukaan. AVEKKI -toimintamalli tarjoaa yhteisen "kielen" ja tavan toimia hallitusti, kivuttomasti ja asiakasta kunnioittavasti. Mallissa korostuu asiakas- ja työturvallisuus. Mallin keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat mm. yksilön ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, dialogisuus sekä hoidollisuus ja
kivuttomuus.

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI -toimintatapamalli tarjoaa keinoja eri hoitotoimenpiteiden ja tehtävien suorittamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Yhteiset toimintatavat takaavat työ- ja asiakasturvallisuuden.

AVEKKI-toimintatapamallin ydinosaaminen on AVEKKI-osaamiskeskuksella. Se on Savonia-ammattikorkeakoulun Terveysalan Kuopion yksikön ylläpitämä keskus, jonka tehtävänä on AVEKKI-toimintatapamallin koulutus, kehitys ja tutkimus. Keskuksessa mukana ovat Niuvanniemen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Fi-turvallisuuskoulutus.

YritysAvekkiKinestetiikkaKoulutuksetReferenssitKouluttajatTilaa koulutus